"Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4.

Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15).

W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu   32/258-35-12.
 
SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Szkoła dla Rodziców jest programem profilaktycznym ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencjiwychowawczych rodziców, adresowanym do dorosłych.

Realizacja:
 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy - 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy - warsztatowa;
 • prowadzenie przez dwie osoby.
 
Tematyka zajęć ukierunkowana jest na budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 
ZAPRASZAMYINFORMACJA

Ogłaszamy nabór do grupy terapeutycznej dla dzieci nieśmiałych
i z zaburzeniami lękowymi;

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 8 lat, którym brakuje wiary we własne możliwości, nieśmiałe, wycofane, mające trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, obawiające się nowych sytuacji.

Podczas zajęć z wykorzystaniem zabaw integracyjnych, ćwiczeń nastawionych na rozwijanie umiejętności społecznych i relaksacji, dzieci będą pracowały nad przełamywaniem lęków, wzmocnieniem poczucia własnej wartości oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia będą odbywały się w grupie 6 – 8 osobowej, raz w tygodniu, i będą trwały godzinę.

Rozpoczęcie zajęć grupowych poprzedzi konsultacja z opiekunami, umożliwiająca poznanie sytuacji dziecka i rodziny, oraz spotkanie indywidualne z dzieckiem, służące nawiązaniu kontaktu z terapeutą i przygotowaniu dziecka do udziału w zajęciach.

Grupa rozpocznie pracę, gdy zbierze się odpowiednia liczba dzieci.

W celu umówienia się prosimy o kontakt z panią mgr Amelią Henc lub sekretariatem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pod numer telefonu: 32/258-35-12

Z poważaniem

Iwona Szczepanowska
Dyrektor SPR


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna jest publiczną, samorządową placówką oświatową, której głównym celem jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju.

Działania nasze adresujemy do całych rodzin, rodziców, młodzieży, dzieci, wychowawców, nauczycieli, oraz do instytucji współpracujących z rodziną
w procesie wychowania.

Służymy bogatą ofertą profesjonalnych usług psychologicznych
i pedagogicznych. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracuje z lekarzem psychiatrą.

NASZA OFERTA PRZEZNACZONA JEST DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ KATOWICKICH

NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W celu umówienia wizyty w Poradni prosimy
o kontakt telefoniczny.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4

Tel/fax 32 258 35 12

NIP: 634-23-86-572
Regon: 000722561

Adres e-mail:

Czynne w Lipcu i Sierpniu:

 • Pon: 1100 - 1900
 • Wt, Pt: 800 - 1600

Czynne:

 • Pon, Wt, Czw 800 - 1900
 • Śr, Pt: 800 - 1600

Sekretariat poradni czynny w godzinach:

 • 800 - 1600