Statut Poradni Rodzinnej Statut Poradni Rodzinnej
plik o pojemności 516 Kb
Wychowawcza funkcja rodziny - tworzenie więzi z dzieckiem Wychowawcza funkcja rodziny - tworzenie więzi
z dzieckiem

plik o pojemności 197 Kb
Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
plik o pojemności 450 Kb
Załączniki do Regulaminu ZFŚS 2018 Załączniki do Regulaminu ZFŚS 2018
plik o pojemności 850 Kb
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
plik o pojemności 516 Kb

Dokumenty dla pracowników SPR:

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracowników oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o przyznanie dofinansowania do "Zielonej szkoły"
Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej z ZFŚS
Wniosek o przyznanie zapomogi okolicznościowej
Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku

Dokumenty dla klientów/rodziców SPR:

Wniosek do Zespołu Orzekającego działającego w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
Wniosek o wydanie opinii przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach
Wniosek o wydanie informacji do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
Wniosek o wydanie opinii / informacji do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
Wniosek o wydanie orzeczenia / opinii do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O stanie zdrowia dziecka/ucznia dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego/nauczania indywidualnego
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O stanie zdrowia dziecka/ucznia dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o objęciu ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu dla celów rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

 

Aby odczytać dokument musisz mieć na swoim komputerze lokalnym zainstalowny program Acrobat Reader.

Kliknij na poniższą ikonę, aby pobrać tę aplikację.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4

Tel/fax 32 258 35 12

NIP: 634-23-86-572
Regon: 000722561

Adres e-mail:

Czynne w Lipcu i Sierpniu:

  • Pon: 1100 - 1900
  • Wt, Czw: 800 - 1600
  • Pt: 700 - 1500

Godziny pracy Poradni:

  • Pon, Wt, Czw 800 - 1900
  • Śr 800 - 1600
  • Pt: 700 - 1500

Sekretariat poradni czynny w godzinach:

  • Pon - Czw 800 - 1600
  • Pt: 700 - 1500
Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet