Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
E-mail Zadzwoń Biuletyn Informacji Publicznej
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Deklaracja dostęności

SPR.222.1.2023
Deklaracja Dostępności w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach www.poradniarodzinna.com.pl
 
 1. Data publikacji strony internetowej: 2021.10.01
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021.10.01
Status pod względem zgodności z ustawą
W SPR dla strony www.poradniarodzinna.com.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/) z którego wynika, że: strona internetowa SPR Katowice www.poradniarodzinna.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4.04.2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej używane są standardowe skróty.

Treści niedostępne
 • Formularz kontaktowy – nie posiada,
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. nie są dostępne,
 • Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2023.03.21
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.03.21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweInformacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej
 • Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymagań o dostępności cyfrowej? Zgłoś to do pani Iwony Szczepanowskiej na adres e-mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl lub na nr tel. 32/258-35-12.
 • W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr. Tel., adres e-mail). Określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Opisz na czym polega problem, jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym, w tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w sposób alternatywny. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do pani Iwony Szczepanowskiej na adres e-mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl lub na nr tel. 32/258-35-12.
 • Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach
 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
 • E-mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl
 • Telefon: 32 258-35-12
Dostępność architektoniczna
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach przy ulicy Okrzei 4  znajduje się w dzielnicy Śródmieście/ Koszutka miasta Katowice.
 • Dojście piesze od ul. Sokolskiej i ul. Grażyńskiego. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach, w okolicy ul. Okrzei nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych.
 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Okrzei 2 wprost wejścia do budynku mieszkalnego.
 • Brak w okolicy postoju taksówek.
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach znajduje się w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym przy ulicy Okrzei 4. Pomieszczenia poradni znajdują się na wysokim parterze. Wejście do poradni poprzez odrębne wejście ze schodami, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Drzwi wejściowe otwierane domofonem. Korytarze poradni umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. 
 • Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz z wózkami dziecięcymi przybywające do  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni.
 • Sekretariat poradni znajduje się przy wejściu do Poradni po lewej stronie.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.
 • Toaleta dla klientów poradni znajduje się na końcu korytarza kierując się w prawo od wejścia.
 • Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.
Aplikacje mobilne
 • Strona internetowa ma wersje mobilną (responsywną), jest dostosowana do urządzeń mobilnych (tablety, smartfony..)
Iwona Szczepanowska
Dyrektor Specjalistycznej Poradnia Rodzinnej w Katowicach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami