Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
E-mail Zadzwoń Biuletyn Informacji Publicznej
  • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

O nas

SPR jest publiczną, samorządową placówką oświatową.

Terenem działania Poradni Rodzinnej jest miasto Katowice.

Do SPR przyjmowani są rodzice z dziećmi od momentu urodzenia do czasu zakończenia edukacji w szkole średniej, zamieszkujący teren miasta Katowice oraz dzieci i młodzież uczące się w przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Katowic.
 
ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:
 
  • ODCZUWAJĄ PUSTKĘ, SAMOTNOŚĆ, LĘK,  SMUTEK , NIE RADZĄ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ CORAZ TRUDNIEJ PODEJMUJĄ  OBOWIĄZKI DNIA CODZIENNEGO,
  • CZUJĄ NARASTAJĄCE TRUDNOŚCI W POROZUMIEWANIU SIĘ Z NAJBLIŻSZYMI: DZIEĆMI, WSPÓŁMAŁŻONKIEM itp.,
  • MAJĄ TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Z DZIEĆMI,
  • ZNALAZŁY SIĘ W TRUDNEJ ŻYCIOWEJ SYTUACJI Z RÓŻNYCH POWODÓW: CHOROBA, ŚMIERĆ   W RODZINIE, PRZEMOC DOMOWA, STRATA PRACY itp.,
  • W SYTUACJI ROZWODU, KRYZYSU NIE POTRAFIĄ POROZUMIEĆ SIĘ  WS. DZIECI.
Informujemy, że Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach zgodnie z aktami prawa oświatowego oraz Statutem placówki nie jest miejscem spotkań rodziców z dziećmi zgodnie z postanowieniami Sądów.
 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez SPR jest dobrowolne i nieodpłatne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami