Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
E-mail Zadzwoń Biuletyn Informacji Publicznej
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Szkoła dla Rodziców

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4.

Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach "Szkoły dla Rodziców" październik każdego roku, po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15).

W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu  32 258-35-12.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Szkoła dla Rodziców jest programem profilaktycznym ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, adresowanym do dorosłych.

Realizacja:
 
 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy - 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy - warsztatowa;
 • prowadzenie przez dwie osoby.

Tematyka zajęć ukierunkowana jest na budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
ZAPRASZAMY

Masz pytania? Skontaktuj się z nami